Списание "Лидер"
Списание Лидер от 2007г. и 2008г. тук
Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа