Защита на лични данни
Планове и стратегии

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Кнежа 2014-2020 г. за 2018 г.
15.04.2019

Годишен план за ползване на дървесина на Община Кнежа за 2019г.
05.03.2019


Годишен план за дейността на звено вътрешен одит
16.04.2018

Годишен доклад за 2017г. за наблдение и изпълнение на Общински лан за развитие на Община Кнежа (2014-2020г.)
02.04.2018


Избори
Портал за отворени данни на Република България
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?