Защита на лични данни
Обявления

Съобщение от Община Кнежа за ивършване на технически прегледи на земеделска и горска техника
19.03.2019

Oбява от "Булгартрансгаз" ЕАД до заинтересованите лица и общественост в община Кнежа
18.03.2019
Уведомление за гражданите на Община Кнежа
06.03.2019
Уведомление за гражданите на Община Кнежа: Отменя се чл.40 ал.3 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Портал за отворени данни на Република България
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?