Защита на лични данни
 
 
Обявления

Търг с явно наддаване за: Продажба на стояща дървесина на корен за 2018 г. - от отдел 3 и подотдел „ш”, попадащ в имот №343004 и отдел 7 и подотдели „е1” и „ж1”, попадащи в имот с номер №732055 по КВС на гр. Кнежа собственост на Община Кнежа
10.07.2018

Заповед на Областен управител на Област Плевен относно пожароопасен сезон 2018г.
25.06.2018


Обява за общественоста - Инвестиционно прдложение: "Ремонт на съществуващи спортни площадки в ОУ 'Васил Левски' и ОУ 'Отец Паисий' гр. Кнежа "
20.06.2018

Прием на граждани от районен прокурор, административен ръководител на РП-Кнежа
19.06.2018

Заповед на Областна дирекция 'Земеделие' - Плевен относно пожарна безопастност по време на жътвена кампания 2018г.
12.06.2018

Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?