Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Обявления

Мерки за биологична безопастност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана със заболяването Африканска чума по свинете
15.08.2019

График за заседания на комисия по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ
07.08.2019

Обява по чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ на ОЗС Кнежа
05.08.2019

Заповед РД-07-71 от 22.07.2019
02.08.2019

Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за 2019г.
23.07.2019

Инмационен клип относно Африканска чума по свинете
18.07.2019
Инмационен клип относно Африканска чума по свинете

Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?