Защита на лични данни
Информация по проекта
Информация от 2009г. тук

Информация от 2010г. тук
Портал за отворени данни на Република България
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?