График заседания ОбС

Сесия на Общински съвет - Кнежа на 29.09.2017г.
19.09.2017

Сесия на Общински съвет - Кнежа на 31.05.2017 г.
19.05.2017
Сесия на Общински съвет - Кнежа на 31.05.2017 г.График на постоянните комисии за май 2017 г.

Нови възможности за грижа