Заповеди

Заповед РД-227 от 04.08.2017г. на основание чл.37, ал.1 от ЗСПЗЗ
09.08.2017

Заповед №18 от 23.06.2017г.
27.06.2017
Заповед №18 от 23.06.2017г.: Изменениена подробен устройствен план - План за регулация

Заповед №344 от 23.06.2017г.
23.06.2017
Заповед №344 от 23.06.2017г. - процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс.

Заповед №89 от 24.02.2017г.
24.02.2017
Заповед №89 от 24.02.2017г. - опрделяща помещение за съхраняване на бюлетините и останалите книжа и материали от СИК след провеждане на изборите за народни представители на 26.03.2017г.

Заповед №72/15.02.2017 г.
15.02.2017
Заповед №72/15.02.2017 г

Нови възможности за грижа