Добре дошли

Паметник в град Кнежа

Снимка от Кнежа

Снимка от Кнежа

Снимка от Кнежа

Снимка от Кнежа

Снимка по време на празник

Снимка от Кнежа

Снимка от Кнежа

Община Кнежа

Народно Читалище Борба 1896

Обява за набиране на български граждани без военна подготовка желаещи да получат начална военна подготовка
17.10.2017

Със Заповед №ОХ – 351/10.4.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е обявен КАТАЛОГ на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2017 г., както следва:

във ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22160 – ПЛЕВЕН – ЦЕНТЪР ЗА ВОЕННА ПОДГОТОВКА

продължителност на курса 4 учебни седмици

от 20.11.2017 до 15.12.2017 г.


Кампания на НЗОК "За отворени досиета"
13.10.2017

Обявление за публично обсъждане на Общ устройствен план на Община Кнежа
12.10.2017

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН Община Червен Бряг и Община Кнежа
12.10.2017

Със заповеди № ОХ-1012/28.09.2017 г. и  № ОХ-1026, ОХ-1027/04.10.2017г. на министъра на  отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования както следва:

  1. 2 (две) вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за офицери,
  2. 3 (три) вакантни длъжности за офицери и 2 (две) за сержанти във военно формирование 28330 – Смолян от състава на Сухопътните войски
  3. 1 (една) вакантна длъжност за офицер в Националната гвардейска част, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Заповеди


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН Община Червен Бряг и Община Кнежа
02.10.2017

Община Червен Бряг и Община Кнежа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

                          ОБЯВА


Нови възможности за грижа