Защита на лични данни
 
 
Правилници
Вътрешни правила на звеното за вътршен одит
12.02.2018

Правилник за организацията на Общинския съвет - Кнежа - отменен /архив/
19.07.2016
Правилник за организацията на Общинския съвет - Кнежа за периода 2015-2019 в сила от 30.06.2016г.


Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?