Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 

Обявления

18.07.2017
Обявление: Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост

Обявление: Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост на 21.08.2017г. от 14:00


18.07.2017
Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение на фирма "Олива" АД


26.06.2017
Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение на Цветан Зиновиев за Изграждане на "Едноетажна сграда - работилница за производство и продажба на закуски"


23.06.2017
Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от Захари Йорданов: "Технически инвестиционен проект за обект: Основен ремонт и пристройка на съществуващ гараж за снек бар"


15.06.2017
Обява: Предложение на "Кнежа ГАЗ" ООД за цени за разпределение, снабдяване и присъединяване към газоразпределителната мрежа за периода 2016-2020 година

Обява: Предложение на "Кнежа ГАЗ" ООД за цени за разпределение, снабдяване и присъединяване към газоразпределителната мрежа за периода 2016-2020 година


13.06.2017
Покана за изразяване на интерес по Проект: "Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа"

Покана за изразяване на интерес


 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не