Съобщение
01.07.2015
Съобщение - извършени проверки посещения на място тук!

Съобщение - договори
08.05.2015
Съобщение за сключване на тристранни договори с потребители и лични асистенти тук!

Съобщение
05.05.2015
Съобщение за провеждане на обучение тук!Списък на одобрените кандидати за лични асистенти, които трябва да преминат въвеждащо обучение тук!

Съобщение
27.04.2015
Съобщение за обявяване на класиране тук!Списък на класираните кандидат-потребители тук!

Съобщение - списък на кандидати
10.04.2015
Списък на кандидатите за използване на услугата Личен асистент тук!

Старт на проект: "Нови възможности за грижа"
27.03.2015
СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА" НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"                                                                       Приложение №1 А - Заявление на кандидат-потребителя тук!Приложение №6 - Заявление за кандидатстване за длъжност личен асистент тук!Приложение №1 - Заявление за ползване на личен асистент тук!

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа