Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 

Проект \"Нови възможности за грижа\" на Оперативна програма \"Развитие на човешките ресусрси\"

21.12.2015
Съобщение - обучение
 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не