Защита на лични данни
 
 
Протоколи от заседания
Дата
Час

Решение

     
28.02.2018г.   Протокол №43/28.02.2018г.
23.03.2016г. 17:00 Протокол №43 и
Решение на ОИК №193
09.02.2016г. 19:10  Протокол №42
09.02.2016г.    Проект за дневен ред
     
05.09.2015г.
13:56
 Протокол №1
     
     
     
     
Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?