Проект: \"Закриване и рекултивация на общински депо за твърди битови отпадъци в м. \"Мерата\", землището на гр Кнежа\"

(изображенията са смалени, за голям размер кликнете с десен бутон върху желаната страница и изберете "Преглед/View...")
Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа