Информация по проекта
Информация от 2009г. тук

Информация от 2010г. тук
Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа