Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 

Електроснабдяване

Електроснабдяване

Доставчик: “Електоразпрадаление” ЕАД, гр. Кнежа – район Плевен
Собственост: смесена
За контакти: 09132 / 28 56

Цена за битови нужди /с ДДС/:
Дневна тарифа: 0,174 лв./кВч;
Нощна тарифа: 0,093 лв./кВч;

Цена за промишлени нужди /с ДДС/:
Дневна тарифа: 0,130 лв./кВч;
Нощна тарифа: 0,062 лв./кВч;

Осигуреност: елекроенергия с напрежение 20 kV от подстанция Кнежа 110 /20 kV
 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не