Защита на лични данни
Проект "Нови възможности за грижа" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресусрси"

Съобщение - край на проекта
29.02.2016
Приключи дейността по предоставяне на социалната услуга "Личен асистент" по проект "Нови възможности за грижа". За повече инфромация тук.

Съобщение
27.01.2016
Стартира приемане на заявления за медицински специалисти по проекта - удължен срок тук!

Съобщение
08.01.2016
Съобщение за извършени проверки и посещения на място тук!

Съобщение - обучение
21.12.2015
Провеждане на поддържащо обучение тук!

Съобщение
30.11.2015
Съобщение за извършени проверки и посещения на място тук!

Съобщение
01.11.2015
Съобщение за извършени проверки и посещения на място тук!

Избори
Портал за отворени данни на Република България
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?