Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 

Проект "Нови възможности за грижа" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресусрси"

01.03.2016
Съобщение - край на проекта

Приключи дейността по предоставяне на социалната услуга "Личен асистент" по проект "Нови възможности за грижа". За повече инфромация тук.


27.01.2016
Съобщение

Стартира приемане на заявления за медицински специалисти по проекта - удължен срок тук!


08.01.2016
Съобщение

Съобщение за извършени проверки и посещения на място тук!


21.12.2015
Съобщение - обучение

Провеждане на поддържащо обучение тук!


01.12.2015
Съобщение

Съобщение за извършени проверки и посещения на място тук!


02.11.2015
Съобщение

Съобщение за извършени проверки и посещения на място тук!


 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не