Сертификати ISO
Община Кнежа е сертифицирана по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015,


Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа