Защита на лични данни
 
 
Сертификати ISO
Община Кнежа е сертифицирана по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015,


Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?