Протоколи ОбСПротокол №42
03.08.2017


Протокол №40
09.06.2017
Протокол №40 от редовното заседание на Общински съвет-Кнежа проведено на 31.05.2017г.

Протокол №39
04.05.2017
Протокол №39 от редовно заседание на Общински съвет - Кнежа проведено на 28.04.2017 г.

Нови възможности за грижа