Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 

Планове и стратегии

21.04.2017
МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.

Решение на Общински съвет №386МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.


24.03.2017
Статут на звеното за вътрешен одти на община Кнежа

Статут на звеното за вътрешен одти на община Кнежа


17.03.2017
Стратегически план на дейността по вътрешен одит за периода 2017-2019г.

16.03.2017
Годишен доклад за 2016г. за наблюдение на изпълнението на "Общински план за развитие на Община Кнежа 2014-2020г.

22.06.2015
Програма за опазване на околната среда

Общинска програма за опазване на околната среда 2015-2020 на Община Кнежа тук!     Програма за управление на отпадъците на територията на Община Кнежа 2015-2020г.


 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не