Планове и стратегии

Годишен план за дейността на звено вътрешен одит
16.04.2018

Годишен доклад за 2017г. за наблдение и изпълнение на Общински лан за развитие на Община Кнежа (2014-2020г.)
02.04.2018

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа