Инструкции

Инструкция
24.03.2015
Инструкция за документационната и деловодната дейност на общинска администрация Кнежа в сила от 24.03.2015г. тук

Инструкция
16.01.2010
Инструкция за документационната и деловодната дейност на общинска администрация Кнежа - ОТМЕНЕНА /архив/

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа