Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 

Заповеди

27.06.2017
Заповед №18 от 23.06.2017г.

Заповед №18 от 23.06.2017г.: Изменениена подробен устройствен план - План за регулация


23.06.2017
Заповед №344 от 23.06.2017г.

Заповед №344 от 23.06.2017г. - процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс.


24.02.2017
Заповед №89 от 24.02.2017г.

Заповед №89 от 24.02.2017г. - опрделяща помещение за съхраняване на бюлетините и останалите книжа и материали от СИК след провеждане на изборите за народни представители на 26.03.2017г.


15.02.2017
Заповед №72/15.02.2017 г.

Заповед №72/15.02.2017 г


13.02.2017
Заповед №64 от 10.02.2017г.

Заповед №64 от 10.02.2017г. - Разпределение на средства по формула за детски градини - 2017г.


 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не