Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 

Наредби

16.06.2017
Наредба №31

Наредба №31 за водене на регистър на общинските детски градини на територията на Община Кнежа


20.12.2016
Наредба №30

Наредба №30 - за условията и редът за насърчаване на инвестициите с общинско значение за Община Кнежа и издаване на сертификат за инвестиция клас В.


20.12.2016
Наредба №29

Наредба №29 - за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Кнежа


20.12.2016
Наредба №28

Наредба №28 - за опазване на селскостопанското имущество в Община Кнежа


20.12.2016
Наредба №23

Наредба №23 - за реда и условията за съставяне бюджетна прогноза на Община Кнежа


30.09.2016
Наредба №16

Наредба №16 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кнежа


 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не