Защита на лични данни
 
 
Профил на купувача
Публично състезание с предмет:„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми от квота на Община Кнежа по седем маршрутни разписания“ с обособени позиции, с уникален № 00672-2018-0010
19.07.2018

19.06.2018 г. Публично състезание с предмет:„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми от квота на Община Кнежа по седем маршрутни разписания“ с обособени позиции, с уникален № 00672-2018-0010

19.07.2018 г.

Решение №398 от 19.07.2018г.

Протокол №1 съставен на 12.07.2018г.

Протокол №2 съставен на 19.07.2018г.

19.06.2018 г.

Решение 326 от 19.06.2018г.

Обявление 0400-145 от 19.06.2018г.

Документация

Образци

Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?